Outsourcad IT

Vem lyssnar och ger dig support?


Service Desk är första kontakten när du behöver hjälp med ett supportärende. Där möter du människor med förmåga att lyssna, förstå och agera för att snabbt återställa funktionen i din IT-miljö. Det är samtidigt en funktion med en tydligt definierad uppgift, som smidigt kan läggas utanför den egna organisationen.

När du outsourcar din IT till oss kan du välja att ha funktionen på plats hos dig, eller hos oss,  med exakt de delar din verksamhet behöver. Det kallar vi funktionalitet med skalbarhet. Resultatet är en effektiv verksamhet som snabbt kan ställa om efter nya förutsättningar, uppgifter och mål.Service Desk internt

Väljer du att låta oss sköta din Service Desk internt tar vi hand om och utvecklar IT-funktionen på plats i dina egna lokaler.

Service Desk externt

Väljer du att lägga din Service Desk hos oss får du en kompetent och komplett IT-funktion via våra engagerade team i Stockholm och Malmö.