IT Management Consulting

Rätt råd för dina viktiga beslut


Vad blir konsekvenserna om servrarna läggs i ”molnet”? Kan infrastrukturen förbättras och öka vår produktivitet? Är IT-supporten lönsam? Frågorna är stora och komplicerade, men vem har svaren?

Xllnc Advises IT Management konsulter bistår företag med att bli bättre på att nyttja sin IT-verksamhet så att den stöder verksamheten på ett så bra, effektivt och lönsamt sätt som möjligt. Analyser, projektledning och rådgivning i viktiga frågor som rör din verksamhet – En säkrare väg till rätt beslut!Analys

Förstudien leder till en dokumenterad nulägesbeskrivning med förslag till förbättringsområden. Resultatet av våra analyser har i vissa fall lett till kostnadssänkningar på 30 %.

Projektledning

Erfaren och driven projektledning ser till att funktionalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet säkerställs i varje projekt. Projektledaren arbetar enligt kundens modell eller enligt annan överenskommelse.

Upphandlingsstöd

När underlagen är framme och besluten är tagna, rekommenderar vi leverantörer för alla delar av lösningen. Vi driver hela genomförandet eller lämnar över till en anvisad aktör, om du så vill.