Våra tjänster

Förändring

 

Råd och genomförande av viktiga IT-beslut

Xllnc Advise bistår med förbättringar av IT-verksamheter så att de stödjer företag och organisationer på ett effektivt och lönsamt sätt. Med rådgivning, förändringsarbete och projektledning hjälper vi dig att ta beslut och genomföra IT-projekt som stärker din verksamhet.

 

Förändringsledare

En lyckad förändring bygger till stor del på relevant och regelbunden kommunikation under varje projekt. Våra engagerade förändringsledare bidrar med både kunskap och förmåga för att stödja ledningen med formulering av en tydlig vision, och skapar sedan förståelse, acceptans och delaktighet inom hela organisationen. Med kontinuerlig planering och uppföljning bidrar vi till en långsiktig uppfyllelse av både visioner och mål.

 

Projektledare

Med erfarna och drivna projektledare ser vi till att funktionalitet, leveranssäkerhet och kostnadseffektivitet säkerställs i varje projekt. Våra projektledaren arbetar enligt kundens modell eller enligt annan överenskommelse. Typiska projektuppdrag är:

 

  • Transition
  • Implementering
  • SharePoint/ServiceNow Office 365
  • Incident Manager
  • Knowledge Manager
  • Problem Manager
  • Change Manager

Funktion

 

Funktioner för verksamhetens behov

En funktion är en kundanpassad, skalbar och tydligt avgränsad uppgift som utförs på ett kvalitetsmedvetet och effektivt sätt. Varje funktion består av en eller flera medarbetare som levererar exakt det som verksamheten har behov av. Ett exempel är Servicedesk, en supportfunktion för arbetsplatser, skrivare och IT-drift. Den fysiska placeringen kan vara hos vår kund, hos oss själva eller hos extern IT-partner.

 

Produktivitet på en ny nivå

När funktionerna är på plats vet varje medarbetare sin uppgift och har rätt kunskap och resurser för att lösa den. Utan överlapp eller glapp mellan individer. Det är lätt att förstå att produktiviteten når nya nivåer, samtidigt som det blir lättare att budgetera och följa upp kostnaden för varje funktion.