Xll_Top_slider_building_green_people
Om oss

Xllnc Advise – IT-tjänster anpassade efter dina behov


Våra tjänster och kompetenser hittar du inom IT Management, ITIL Consulting och Outsourcad IT. Med andra ord, vi har fullt fokus på att IT-tjänsterna anpassas helt och hållet efter det behov som uppstår i din verksamhet.

Som ett systerföretag till Xllnc Nordic erbjuder vi nischade IT-tjänster till verksamheter som tar konkurrenskraft på allvar.

Vår ambition är att ständigt minimera våra kunders IT-problematik och bidra till ökad kvalitet, produktivitet och – förstås – lönsamhet. Det här gör vi via våra affärsområden, som oftast används i kombination.


Värdegrund

Lyhördhet. Vi visar respekt och lyssnar på våra kollegor, på våra kunder och partners, och söker klarhet och förståelse för helhet och detaljer.

Enkelhet. I en komplex bransch, med roller, begrepp och metoder som få kan överblicka och förstå i detalj, strävar vi efter att förenkla och göra begripligt.

Tillgänglighet. För oss innebär det att vara tydliga i vår kommunikation, svara när du söker oss, komma i tid, och leverera det vi har lovat.

Proaktivitet. Med förståelse för kundens målsättning och behov kan vi alltid ta lösningen ett steg till, uppnå lite mer, leverera lite bättre.


Lyhördhet

Enkelhet

Tillgänglighet

Proaktivitet