Förändring till funktion

En metod för ökad produktivitet

 

Vi är din rådgivare inför viktiga IT-beslut. Med vår metod ”Förändring till Funktion” hjälper vi nordiska verksamheter att öka sin produktivitet, främst genom optimerade funktionslösningar inom it. Xllnc Advise är specialister på transformativ förändringsledning som bygger på tydliga visioner, realistiska mål samt kommunikation och samspel i projekten. Efter noggranna analyser implementerar vi anpassade funktionslösningar för din specifika verksamhet. Resultatet är effektiva medarbetare och ökad produktivitet. The Xllnc Way.

Fyra steg till resultat

 

Med fyra steg skapar vi tillsammans de förändringar som behövs.

 

  • Vi skapar en vägledande vision med konkreta mål
  • Vi bygger motivation, delaktighet och engagemang
  • Vi analyserar, utvärderar och sätter de nya funktionerna fysiskt på plats
  • Vi utvecklar, förbättrar och följer upp varje funktion